Om du har privat sjukförsäkring har du rätt till behandling här på
Topphälsan. Kontakta ditt bolag för mer information.
Följande bolag har avtal här:

Falck Healthcare
DKV Hälsa
Cardif
SEB Trygg Liv
Vardia
Protector
Länsförsäkringar
SOS International
Folksam